Velkommen

Restaureringsarbejderne på Tranekærs bygninger

– et fornemt eksempel på bygningsbevaring

Den 21. juni – en lun sommeraften, op til årets korteste nat – havde Bevaringsforeningen inviteret medlemmerne og andre interesserede til at høre om de igangværende restaureringer af bygninger under Tranekær Gods. Arrangementet foregik i riddersalen på slottet, som generøst var stillet til rådighed af slottets ejer, Christian Ahlefeldt-Laurvig. Med brug af et par ekstra stole var der lige plads til alle 40 tilmeldte.

Der var tre indlægsholdere: Christian Ahlefeldt fortalte om baggrunden for restaureringsprojektet: At Tranekær Gods i 2020 var blevet solgt til den sønderjyske erhvervsmand Hans-Michael Jebsen og nu indgik i samdrift med de to andre langelandske godser, Charlottenlund og Nedergaard, der ejes af Jebsens søn, Caspar Sophus Jebsen. Med det nye ejerforhold er Tranekær Gods’ bygninger blevet en del af de mange ejendomme, som varetages af Hans-Michael Jebsens bygnings- og ejendomsselskab ”Stenbjerg Ejendomme”. På grund af Hans-Michael Jebsens store kærlighed til og viden om arkitektur og kulturarv, er Stenbjerg Ejendomme gennem de sidste årtier i al stilfærdighed blevet en af de vigtigste aktører inden for dansk bygningsbevaring. Dels gennem arbejdet på de godser og bygninger, som Hans-Michael Jebsen har købt til sine børn rundt omkring i landet, dels gennem opkøb og restaurering af en række historiske kroer og badehoteller mv.

Fra Stenbjerg Ejendomme kom derfor de to næste indlægsholdere, arkitekt Lisbeth Søkilde og Christian Dam, der i det daglige står for bygningssiden af de tre langelandske godser. De gav os et spændende og lærerigt indblik i de udfordringer, som man står over for ved restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger. De to første bygninger, man havde kastet sig over, var dels Herskabsstalden – fordi den rummer en igangværende restaurant, der havde store problemer med både køkken og toiletforhold – dels godskontoret fra 1890, der skal indrettes som administration for de tre godser. Mht. den længere tidsplan kunne man ikke sige noget endnu; der er mangel på gode håndværkere og materialerne er blevet dyrere og dyrere for hver måned. Men i kikkerten står bl.a. ”Teaterbygningen” og ”Renes Hus” – samt slottets tage.

Herskabsstalden stammer i sin kerne fra o. 1765, men er blevet afgørende ændret to gange – dels i år 1800 ombygget i klassicistisk stil af arkitekten Andreas Kirkerup, dels i 1883 af Tranekærs daværende ”hofarkitekt” August Klein. På grund af restaurantdriften bliver restaureringen gennemført i flere etaper: Først køkken, så toiletter og til sidst det ydre. Under arbejdet har man bl.a. udført farvearkæologiske undersøgelser, og man har ved indretningen af køkkenet skulle tage hensyn til et fint vægmalerier af heste, som var blevet malet i 1883, da rummet blev indrettet til billardsalon. I det indre har man også skullet retablere de særlige gulve; i staldrummet bl.a. de riflede vaffeltegl, som har måttet skaffes fra Polen.

 

En helt særlig udfordring er den grå stænkpuds (sprutpuds) på facaderne. Cementpudsen fra 1883 er blevet lagt uden på den tidligere kalkpuds, og derved kan murene ikke komme af med fugten. Udfordringen var derfor at skabe en stænkpuds af kalk – og efter mange forsøg lykkedes det for en vaks ung håndværker at klare problemet.

   

Mht. Godskontoret stod det for tre år siden ret intakt, både i rum og indretning. Da denne bygningen ikke er fredet, men ”kun” meget bevaringsværdig, har arkitekten haft friere tøjler. Her havde Lisbeth Søkilde bl.a. valgt at farvesætte de enkelte rum i en smuk varieret skala, der spiller sammen med rummenes og tidens ånd. Samtidig er rummene blevet møbleret med antikke møbler – i høj grad udvalgt af Hans-Michael Jebsen selv. Efter at vi havde hørt om projektet i riddersalen, gik hele forsamlingen derfor ned til godskontoret og så, hvor flot det bliver.

Til rundvisning på Godskontoret

Et kig indenfor

De gamle beslag genbruges

Det var en god aften – og foreningen har allerede aftalt med Lisbeth Søkilde og Christian Dam, at vi om et år eller to kan vende tilbage og få en rundvisning i de færdige bygninger.

Bevaringsmessen i Pakhuset på Rudkøbing Havn

Den 16. april, Påskelørdag, afholdt Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø en Bevaringsmesse i Pakhuset på Rudkøbing Havn.

Der var flere messedeltagere med hver sin stand og hvert sit arbejdsfelt. Tømrere med speciale i bindingsværk, en tækkemand og en maler med speciale i rådgivning om farver. En stand rådgav om bæredygtige materialer, en anden om skånsom afrensning af overflader med laserstråler, og arkitekter og historikere fortalte om langelandsk byggeskik og arkitektur.

Interessen for bevaringsmessen var stor, både blandt fastboende og fritidslangelændere. 50-60 personer lagde vejen forbi Pakhuset, så det blev et velbesøgt arrangement, der fortjener at blive gentaget.

Højt humør på kajen

Tækkemanden fortæller

Alt om Laser-rensning

Alt om bindingsværk

NY BOG OM RUDKØBING

Ny bog fortæller i kort og billeder historien om Rudkøbing, Langelands unikke hovedstad.

Rudkøbing er en af Danmarks bedst bevarede byer. Ren Korsbæk – og samtidig en levende by. 

 

Niels Høirup & Peter Dragsbo

Rudkøbing – udvikling og kulturmiljøer

Bogen udgives af Langelands Museums Forlag og udkommer i februar 2022.

Læs mere om bogen her.

4. marts 2022

Udstilling om Langelands kulturarv præsenteres 4. marts

I 2021 holdt Bevaringsforeningen i samarbejde med Kulturelt Samråd Kulturarvsdage - dels en aften 22. juni, dels den store "Kulturarvsdag" 4. september. Dagene var støttet af Langeland Kommune og Realdania - og med i bevillingen fra Realdania var også penge til at lave en vandreudstilling om "Hvad er kulturarv i Langeland Kommune?". Udstillingen, som er lavet af Peter Dragsbo i samarbejde med Lise Munk, Kulturelt Samråd, kan nu præsenteres på Langelands Bibliotek fra 4. marts.

Der er ingen ende på al den dejlige kulturarv, vi har på Langeland og Strynø. Den kulturarv, som vi har valgt at vise, er det, som blev omtalt, fremhævet og vist ved kulturarvsdagene: Fortidsminderne, kirkerne, museet og arkiverne, Bagenkop, Strynø, de gamle gårde og Rue-kvarteret i Rudkøbing, Klæsøgård og keramikken, gamle æblesorter i Medicinhaverne, pakhuset og paketten Mjølner på Rudkøbing havn, to af de langelandske møller, Langelandsfortet og Skovsgård.

Når udstillingen har været vist på Biblioteket, skal den vandre rundt på Langeland og Strynø: museets afdelinger, skoler, forsamlingshuse osv. Programmet er ikke lagt endnu. 

16. april 2022

Messe: Gode råd til gamle huse

Lørdag den 16. april kl. 10-12 

i Pakhuset på Rudkøbing Havn

Mange langelændere - og også en hel del "deltidslangelændere" - ejer et bevaringsværdigt hus. Selv om mange plejer deres hus på smukkeste vis, kan alle af og til komme i tvivl om de rigtigste løsninger. Derfor inviterer Bevaringsforeningen til en lille "messe" i det gamle DFDS-pakhus på havnen med en række "stande". Her vil en række eksperter på bl.a. bindingsværk, farver, stråtage, gamle byhuse, gammelt murværk m.m. stå parat til at fortælle, vise eksempler og svare på spørgsmål. Vi har tilsagn fra en række eksperter, men er på jagt efter flere. Så er der nogle af medlemmerne, der har et tip - eller selv vil stille op - hører vi gerne fra jer!

 

9. maj 2022

Generalforsamling: Mandag den 9. maj kl. 19.00

i Frivilligcentret, Fredensvej 2 i Rudkøbing

I to år har vi pga. Corona måttet udsætte generalforsamlingen til efteråret - men nu lysner det, så vi kan indkalde til generalforsamling i foråret, sådan som det kræves af vedtægterne. Dagsorden iflg. vedtægterne (udsendes senere).

21. juni 2022

 

 

Hvad sker der i Tranekær?

Orientering om Godsets restaureringskampagne.

Tirsdag den 21. juni kl. 18 i Tranekær.

Reservér aftenen! Mere om sted og program senere.