Hvem er vi?

Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø er en forening under Lands-foreningen for Bygnings- og Landskabs-kultur.

Medlemmerne har vidt forskellig baggrund, men med det tilfælles, at vi alle interesserer os for de bygnings- og landskabsmæssige værdier, vi har i vores område.

Hvad arbejder vi med?

I foreningen arbejder vi for bevaring af de kulturværdier, som efter vores mening bør videregives til de næste generationer.

Vi deltager i debatten med de offentlige myndigheder.

Vi sidder med i udvalg m.v.

Hvad kan vi gøre for dig?

Vi kan tilbyde rådgivning omkring bygningsrenovering, eller henvise til god rådgivning og gode håndværkere.

En til to gange årligt afholdes foredrag eller udflugt for medlemmerne.

Og hvad kan du gøre for os?

Jo flere vi er, jo bedre bliver vi hørt. Jo flere vi er, jo flere idéer vil der komme på bordet.

Der sker meget i vort område i øjeblikket og det går stærkt.

Jo flere vi er til at holde øje med hvad, der foregår, jo bedre.

Skal alting da bevares?

Nej, bevar os vel. men en vis tankevirksomhed vil ofte være gavnlig, inden beslutningerne tages.

Det være sig i det mindre, f.eks. med unødvendige vinduesskiftninger - eller i det store med by- og landskabsmæssigt katastrofale følger.

Hvorfor dette?

Tidsånden kræver, at vi er omstillingsparate og åbne for strukturtilpasninger.

Det kan man godt være - og samtidig være opmærksom på hvad, det nu er for en by- og landskabskultur, vi rækker videre til vore efterkommere.

Rækker vi en kultur videre, som er ringere end den, vi modtog?

 

 

 

Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø

 

 

Medlemsskab af Bevaringsforeningen koster årligt:
120 kr. for enkelt personer
210 kr. for enkelt personer inklusive BY OG LAND

175 kr. for husstande eller firmaer og foreninger
265 kr.
for husstande eller firmaer og foreninger inklusive BY OG LAND

 


Landforeningen for Bygnings- og Landsskabskultur udgiver bladet BY OG LAND.
Bladet er meget læseværdigt for alle, der interesserer sig for bevaring af vores danske kulturarv.

BY OG LAND udkommer 4 gange om året.

Bladet koster 90 kr. årligt. Beløbet indbetales sammen med kontingentet.

Link til Landsforeningen: http://www.byogland.dk/ 

Indmeldelse i Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø:

Kontakt kasserer Jette Greve på:  hjarup@post.tele.dk
 Eller på tlf: 2184 8848
   

 

Fynske Bank, reg.nr. 0860, kontonr. 000 11 70 767

 


Foreningen har nu også en facebook-profil ved navn: Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø. 

Formandens e-mailadresse: mmjarkitekt@gmail.com, webmaster: semiotik31@outlook.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net